Voorwaarden

 

 • Online les €7.50
 • Proefles
 • Vaste plek les €9 
 • Losse lessen €12.50
 • Zaterdag YOGA XL lessen kosten 27,50 incl. thee en wat lekkers an afloop.
 • Privé les per uur €65
 • Bankrekening NL81TRIO 0379 2961 28 tnv. Yoga met Katja
 • Een les start voor het seizoen als er minimaal 4 deelnemers zijn.
 • Het is mogelijk om later in te stromen, je betaalt dan het aantal lessen x €9,- indien de groep nog niet vol is
 • Restitutie van lesgeld is niet mogelijk, overdragen van de plek is in overleg mogelijk
 1. Als je weet dat je niet naar de les kunt komen, graag een bericht. Ik kan dan eventueel iemand in jouw plaats laten komen. 
 2. Inhalen kan in de doordeweekse lessen.
 3. Ben je drie keer aansluitend zonder afmelding afwezig tijdens de yogales dan wordt je gereserveerde plek opgeheven.
 4. Deelname is definitief na overmaking van het les/cursus geld.
 5. Betalingen m.b.t. de yogalessen worden voldaan voor aanvang van het lessenblok.

Restitutie en compensatie. Lesgeld wordt niet gerestitueerd. Het is niet mogelijk om gemiste lessen in te halen in een volgende periode of een betaalde cursus stop te zetten. Hou er rekening mee dat als je moet je stoppen met de cursus door persoonlijke zaken als blessuren, verandering van werkroosters, verhuizing, zwangerschap etc. hier geen compensatie voor geldt. Wil je (incidenteel) van tijd veranderen dan kan dit in onderling overleg en afhankelijk van beschikbaarheid.

Aansprakelijkheid:

 1. De docent behoudt het recht een les door omstandigheden te laten vervallen. Dit zal slechts bij hoge uitzondering (ziekte, ongeval) gebeuren. Indien er een les onverhoopt een les uitvalt, dan wordt er in eerste instantie voor vervanging gezorgd.
 2. Deelname, vernielingen, diefstal en verlies van eigendommen zijn voor eigen risico van de deelnemer.
 3. Twijfel je of je yoga mag doen, overleg dan eerst met je huisarts.
 4. Meld klachten, blessures en zwangerschap altijd voor de les aan de docent.
 5. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. De docent is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures of kwetsuren.

Sommige yogahoudingen (asana’s) zijn af te raden voor bepaalde klachten of condities. Soms wordt dit benoemd in de les maar het is belangrijk dat je zelf weet wat een behandelend arts of specialist je adviseert.

Je leert tijdens de lessen om je eigen grenzen te ontdekken en te respecteren maar soms ook te verleggen doordat je anders met je lichaam leert omgaan. Ook kunnen door de oefeningen onverwachte spanningen en emoties loskomen, mocht je daar vragen over hebben, stel deze gerust.

Privacy en Persoonsgegevens:

Je telefoon nummer en email adres worden gebruikt om je op de hoogte te stellen bij calamiteiten, bijvoorbeeld de les gaat niet door. Of juist een extra les in de natuur in en om Ooij. Je email adres wordt gebruikt om je op de hoogte te stellen van leuke aanbiedingen en nieuwsbrieven deze worden niet verstrekt aan derden. Wil je aansluiten in een bepaalde groep dan kan je als je dat wil deelnemen aan de groeps whatsapp.